ព័ត៌មាន

  • What is Rail Clip?

    តើឈុតផ្លូវដែកគឺជាអ្វី?

    ការគៀបផ្លូវដែកគឺជាការគៀបសង្កត់ឧស្សាហកម្មដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីធានាផ្លូវដែកទៅបាតចាន - ចានទាំងនេះធានាផ្លូវដែកដល់ដី។ ការតោងផ្លូវដែកនីមួយៗអាចប្រើកម្លាំងប្រហែល ២ តោន (១៨១៤ គីឡូក្រាម) នៅលើផ្លូវដែក។ ទោះបីជាការតោងផ្លូវដែកគឺជាវិធីសាស្រ្តទូទៅក្នុងការការពារផ្លូវដែកទៅនឹងបន្ទះគោលក៏ដោយក៏នៅមានច្រើន…
    អាន​បន្ថែម